top of page

Package   S      

10,900 บาท

ขันหมากจำนวน 12 รายการ

เหมาะสำหรับพิธีจีนอย่างเรียบง่าย อบอุ่น เป็นกันเอง

ขันหมากฝ่ายชาย

 • พานแหวนหมั้น 1 พาน

 • พานเงิน 1 พาน

 • พานทอง 1 พาน

 • พานขนมเปี๊ยะ 2    พาน

 • พานส้มทอง พร้อมติด
  ซังฮี้ทุกลูก    2 พาน
  (8 ลูก) 
   

ขันหมากฝ่ายหญิง

 • ตะเกียงแดง   พร้อมตกแต่ง *

 • เซฟแดงดอกโบตั๋น
  พร้อมรวงข้าวทอง (S) *

 •  ผ้ารับสินสอดมงคล จำนวน 1 ผืน *

 • ต้นชุงเช่า 2 ต้น พร้อมถาดแดงซังฮี้

 • อั่งทึ๊ง 2 ชุด

* สำหรับเช่า

 

แถมฟรี

 • พานธัญพืชมงคล 5 ชนิด   (โหงวเจ็งจี้) 1 พาน

 • เซตใบทับทิม

 • เซตใบเซียนเช่า

 • ซองแดงมงคล 10 ซอง

012.png

Package  M     

 25,900 บาท

ขันหมากจำนวน 24 รายการ

พานขันหมากจีนประยุกต์ เน้นรายการขันหมากที่สำคัญตามประเพณีทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

ขันหมากฝ่ายชาย

 • พานแหวนหมั้น 2 พาน

 • พานเงิน 1 พาน

 • พานทอง 1 พาน

 • กล่องใส่สินสอดมงคล 1 ชุด

 • พานขนมเปี๊ยะ 2 พาน

 

 • พานหมูทอง 1 คู่ (2 พาน) *

 • พานหมี่ฮกเกี๊ยน 2 พาน

 • ฮวยน๊าส้มทอง
  พร้อมติดสติกเกอร์์ซังฮี้มงคล
  2 พาน

ขันหมากฝ่ายหญิง

 • ตะเกียงแดง พร้อมตกแต่ง

 • เซฟแดงดอกโบตั๋น
  พร้อมรวงข้าวทอง (S) *

 • ผ้ารับสินสอดมงคล    1 ผืน

 • ต้นชุงเช่า 2 ต้น
  พร้อมถาดแดงซังฮี้

 • อั่งทึ๊ง 2 ชุด

 • ชุดยกน้ำชา 1 ชุด

 • ชุดถ้วยขนมบัวลอย 1 ชุด
  พร้อมช้อนและจานรอง
  ครบเซต

 • พานส้มทอง พร้อมติดซังฮี้ทุกลูก    2 พาน (8 ลูก) 

 • น้ำแดง 2 ขวด
  ตกแต่งบนถาดแดงซังฮี้

 • เอี๊ยมแดงคู่

 • สร้อยทอง

 • เหรียญมังกรเงิน

 • เหรียญมังกรทอง

 • เหน่งไอ่กั้ว

 • แป้งฟู

 • สำลีพันคู่

 • ธัญพืชมงคล

แถมฟรี

 • ปิ่นทองยู่อี่ 2 ชิ้น พร้อมตกแต่งทับทิมเงิน
  ทับทิมทอง และกล่องลายซังฮี้มงคล

 • พานธัญพืชมงคล 5 ชนิด   (โหงวเจ็งจี้) 2 พาน

 • เซตใบทับทิม

 • เซตใบเซียนเช่า

 • ซองแดงมงคลจำนวน 20 ซอง

*   สำหรับเช่า

08.png
013.png
09.png

Package  L  (ชาย)   

 24,900 บาท

ชุดขันหมากฝ่ายชาย จำนวน 28 รายการ

ยิ่งใหญ่ อลังการ ครบถ้วน ถูกต้องตามประเพณีจีน เหมาะสำหรับพิธีแต่งงานจีนเต็มรูปแบบ

ขันหมากชาย

 • ฮวยน๊าประธาน 1 ชุด พร้อมซอง
  ค่าน้ำนม ซองเบ็ดเตล็ด ส้ม 8 ลูก

 • พานแหวนหมั้น 2 พาน

 • พานเงิน 1 พาน

 • พานทอง 1 พาน

 • กล่องใส่สินสอดมงคล 1 ชุด

 • ฮวยน๊าส้มทอง 2 ชุด

 • พานหมูทอง 1 คู่ (2 พาน)

 • พานขนมหวานมงคล
  (ขนมจันอับ) 2 พาน (L)

 

 • ฮวยน๊าทับทิม 2 ชุด

 • พาน กิมฮวย อั่งเจ็ก 1 พาน

 • พานเหล้าแดง 1 พาน

 • ฮวยน๊าสาคูอี๊ 2 ชุด

 • พานหมี่ฮกเกี้ยน 2 พาน

 • ฮวยน๊าแหน่งไอ่กั้ว 2 ชุด

 • พานตั่วเปี๊ยะ 2 พาน

 • ฮวยน๊าเปียทึ้ง 2 ชุด

 • พานไข่มงคล 2 พาน

แถมฟรี

 • สติ๊กเกอร์ซังฮี้ติดหัวเตียง

 • บริการให้คำปรึกษาพิธีแต่งงานแบบจีน

 • ใบทับทิม

 • ใบเซียนเช่า

 • ซองแดงมงคล 40 ซอง

Package L (หญิง ) 

 24,900 บาท

ชุดขันหมากฝ่ายหญิง จำนวน 26 รายการ

ยิ่งใหญ่ อลังการ ครบถ้วน ถูกต้องตามประเพณีจีน เหมาะสำหรับพิธีแต่งงานจีนเต็มรูปแบบ

ขันหมากฝ่ายหญิง

 

 • ตะเกียงมงคล พร้อมตกแต่ง

 • เซฟแดงดอกโบตั๋น
  พร้อมรวงข้าวทอง (L)

 • พัดเจ้าสาว

 • ผ้าเช็ดหน้า

 • ผ้ารับสินสอด (แดง) 2 ผืน

 • ต้นชุงเช่า 2 ต้น
  พร้อมถาดแดงซังฮี้

 • อั่งทึ๊ง 2 ชุด

 • ชุดยกน้ำชา 1 ชุด

 • ร่มแดงมงคล 1 คัน

 • ส้ม 2 ถาด (ถาดละ 24 ลูก)

              ติดซังฮี้ พร้อมถาดแดงซังฮี้

 • กล้วย 1 เครือ พร้อมตกแต่ง 

 

แถมฟรี

 • ปิ่นทองยู่อี่ 2 ชิ้น พร้อมตกแต่ง

 • ชุดถ้วยขนมบัวลอย 1 ชุด พร้อมช้อนและจานรอง

 • พานข้าวตอกดอกไม้ 2 ชุด

 • บริการให้คำปรึกษาพิธีแต่งงานแบบจีน

 • ใบทับทิม

 • ใบเซียนเช่า

 • ซองแดงมงคล 40 ซอง

 • พานขนมหวานมงคล
  (ขนมจันอับ) 2 พาน (L)

 • ชุดโสยหมิ่ง 2 ชุด

 • พานตั่วเปา 2 พาน

 • น้ำแดง 2 ขวด
  ตกแต่ง
  บนถาดแดงซังฮี้

 • เอี๊ยมแดงคู่

 • สร้อยทอง

 • เหรียญเงินเหรียญทอง

 • เหน่งไอ่กั้ว

 • แป้งฟู

 • สำลีพันคู่

 • ธัญพืชมงคล

 • ​เหรียญเงินเหรียญทอง

012.png
019.png
010.png

ราคานี้รวม:

 • พาน ของตกแต่ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีในงาน ทุกรายละเอียด (สำหรับเช่า และใช้ในพิธี)

 • ของสด ผลไม้ และของมงคลในขันหมากทุกรายการ : ทางร้านจะเตรียมให้หมด และยกให้เป็นของบ่าวสาวทั้งหมดหลังจบงาน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดขันหมากของ The EMPEROR ที่จะไปดูแลการจัดเตรียมขันหมากให้สวยงาม   ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งเก็บขันหมากให้คุณหลังเสร็จพิธี (เฉพาะใน กทม. ไม่รวมค่าเดินทาง)  

07.png
08.png
012.png
bottom of page